top of page

[ 以1954年 “F-104” 星式戰鬥機之名 ]


F 104 48 GL0126

[ Glycine 帶您傲翔天際 ]

1954年, 美國Lockheed Corporation研發出當時最精密第二代噴氣式戰鬥機, 並將其命名為 : “F-104 Starfighter”。於當時係一大革新, 因為係第一架擁有達2倍音速既戰機, 所以於軍事世界內“F-104”絕對係歷史上一大創舉。

於2002年 , Glycine就直接以“F-104”呢個命去作為其中一個飛行手錶系列。

而大家今次睇既錶款, 所有設計元素均以50年代飛行員手錶作藍本。


F 104 48 GL0126

[ 50年代飛行元素呈現眼前 ]

50年代, 其實已經有好多牌子已經推出咗不同類型既飛行員手錶。為咗晚上可以令機師可以容易睇到時間, 首要係 : 字體要夠大。

所以如果大家翻查當時既古董飛行員手錶, 大部份均為字體大而清晰。另一個特點係: 錶冠要夠大。

因為往往機師係戴住手套, 所以錶冠一定比平常大, 上鏈以及調較時間會比較容易。最後係 : 牛皮錶帶。

以作軍事作用既手錶, 無須太花巧。當時以鱷魚皮作錶帶既風氣並未盛行, 加上因實用為主, 所以牛皮係當時相對比較平實既材料 , 一般軍事手錶都以牛皮帶為主。[ 以ETA 2824-2 改裝 , 平價好錶 ]

今次作為介紹呢一隻同樣咁吸引。48mm直徑, 夠哂霸氣 ! 加上用ETA 2824-2作基礎再改裝, 穩定程度有保證。

Comments


bottom of page