top of page

【老總有話兒】東方表行 x GRAND SEIKO腕表展覽

我們老總Gavin Ho又有嘢講,不過今次佢只係講好少嘢,不用聽太耐佢把銀耳聲。因為今次老總係帶大家去中環睇好嘢,去東方表行Grand Seiko今個月舉辦的腕表展覽。


今次展覽有幾枚重點推介,包括Grand Seiko首次推出的小三針SBGK002G和SBGK004G,採用日本傳統漆藝表盤的藝術價值高,較薄表殼又能貼服手腕,戴得舒適;以及慶祝Spring Drive 20周年而推出的SBGC230G,玫瑰金表殼襯啡面尊貴時尚,GMT兩地時間加計時夠實用,看著小秒針和計時秒針以滑行方式走動也十分治癒。

東方表行 x GRAND SEIKO腕表展覽

日期:即日至4月30日

地址:東方表行 - 香港中環皇后大道中50號

電話:3470 0009Comments


bottom of page